Оснивачки Акт

Преузети документ ovde

ОСНИВАЧКИ АКТ

Назив: ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА. Скраћени назив: ЈРС. Седиште и адреса: Нови Сад, Војвођанских бригада 17/4.

Програмски циљеви:

 1. заступање и представљање интереса припадника Руске националне мањине и грађана наше државе, успостављање и јачање културних, приврених и економских веза и остваривања сарадње и међусобног разумевања и узајамног уважавања;
 2. поштовање зајемчених људских права и права националних мањина, посебно права припадника Руске националне мањине у Републици Србији, у складу са Уставом Републике Србије, међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским правима;
 3. афирмација и неговање руског језика, писма, културе и очување националног идентитета;
 4. залагање за реформу образовног система, школску и студентску размену са Руском Федерацијом, као и обострано разне видове стручног усавршавања;
 5. успостављање чвршћих односа припадника Руске националне мањине са народима и народностима са којима живе;
 6. динамичан и трајно одржив привредни и економски развој;
 7. подстицање развоја пољопривреде и побољшање услова живота на селу;
 8. активно учешће у одржавању и изградњи правне и социјално одговорне државе, стварању и јачању институција чијим радом се остварује интеграција и равноправни третман припадника Руске националне мањине у друштву, лакше добијање радних дозвола и нострификација диплома, као и лакше добијање дозвола за рад Срба у Руској Федерацији;
 9. децентрализација и јачање локалних самоуправа и привлачење инвестиција из Русије и других држава;
 10. залагање за приступање наше земље Евроазијској економској унији (ЕЕУ) и економско савезништво са земљама БРИКС-а, као и сарадњу са Организацијом за колективну безбедност и сарадњу (ОДКБ);
 11. посебна брига и заштита деце и породице;
 12. заштита и очување животне средине.

Лице овлашћено за подношење пријаве за упис ЈЕДИНСТВЕНЕ РУСКЕ СТРАНКЕ у Регистар политичких странака: ЗОРАН МАРИЋ, ТЕМЕРИН, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 28